AKUSTİK SES YALITIMI

Akustik ses yalıtımı nedir ? Nasıl Yapılır ? Kullanılan Malzemeler Nelerdir ?

Görseller

image
image
image
image
image
image
image
image

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Akustik Düzenleme ; mevcut kapalıortamda yansıma (reveberasyon) süresinin düzenlenmesidir. Cam yünü,taşyünü ,yumuşak poliüretan esaslıköpükler, melamin köpüğü, ahşap yünü gibi malzemeler detay çözümlerinde kullanılır. Ses bir ortamda yayılırken, bir engelle karşılaştığında, diğer fiziksel olaylar gibi üç temel biçimde davranır. Sesin bir bölümü karşılaştığıengelden yansır,bir bölümü engel tarafından yutulur, kalanıda engelin diğer tarafına geçer. Dolayısıyla her malzemenin bir ses yutma katsayısı vardır.

  • Gelişen teknolojiye paralel olarak yapıelemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunlarıortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple yapıelemanlarının ses ışınlarıkarşısındaki davranışlarınıiyi bilmek, sonradan meydana gelecek ve masraflı, telafisi zor durumlarda kalmayıönleyebilir. Yapıelemanlarıvasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarınıazaltmak için alınan önlemlere “Ses Yalıtımı”denir. Yapıelemanlarında sesin iletimi ve yayılımıiki yolla olur : 1. Hava doğuşumlu sesin bir mekandan diğerine iletilmesi 2. Darbe sesinin alıcımekanda hava doğuşumlu ses olarak yayılmasıya da strüktür yoluyla uzak mekanlara taşınarak hava doğuşumlu ses olarak yayılması

AKUSTİK SES YALITIM VE DÜZENLEME

Akustik, ses dalgalarının bir ortamdaki çınlama süresini, yayılmasını ve ortamın istenmeyen dış seslere karşı yalıtımını ifade etmektedir.

Akustik düzenleme yapılırken akustik gürültü, ses yalıtımı, çınlama, yansıma gibi unsurların en doğru şekilde düzenlenmesi, kaynaktan sesin bozulmadan alınıp kayıt yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Akustik konusunda ilk dikkat edilmesi gereken husus, bir yayın stüdyosu oluşturulurken ses yalıtımının gerçekleştirilmiş olmasıdır. Stüdyo ses yalıtımı, istenmeyen dış seslerin kulağın duyma eşik seviyesi altına düşürülmesi işlemini kapsamaktadır.

Stüdyoda yalıtım, dışarıdan gelen sesin kulak tarafından algılanıncaya kadarki olan seviyesinin ne kadarının stüdyoya girmesine müsaade edilebileceğine karar verip stüdyoyu da bu değerlere göre tasarlama işlemlerini kapsamaktadır.

Stüdyo akustiğini etkileyen bir diğer husus gürültüdür. Gürültü, akustik problemlerden ya da sistemlerin hatalı kullanımından kaynaklanabilen, rahatsızlık veren istenmeyen sesler olarak tanımlanabilir. Gürültü kontrolü yapılırken, gürültüyü oluşturan kaynakların saptanıp kaynağında önlenmesi gerekmektedir.

İçerideki akustik performansı iyileştirecek ürünler kullanmak çok önemlidir. Özellikle stüdyolarda göze hoş gelen abzorbe panelleri kullanılmaktadır. Dekor açısından tercih edilmekte olan akustik yalıtım ürünlerimiz mevcuttur. Genellikle kullanabileceğiniz ürünler şunlardır :
Akustik Yanmaz Siyah Sünger, Basotect Melamin Gri ve Beyaz Köpük, Tekno TOUCH Renkli Akustik Sünger, Akustik Kumaş Kaplı Paneller.

image
image
image
image

Akustik açıdan en önemli gürültü hava ya da yapı kaynaklı olan gürültü çeşididir. Hava kaynaklı olan gürültüye örnek olarak, açık kalan kapıdan ya da pencereden oda içine giren araba, rüzgâr sesi gibi çevre gürültüleridir. Yapı kaynaklı gürültü ise mekânının yapısını oluşturan zemin, çatı ya da duvarın yapıldığı malzemeden kaynaklı gürültüdür. Dışarıdaki sesler bu malzemeler ile stüdyo içine taşınabilir.