SES YALITIMI

Ses yalıtımı nedir ? Kullanılan Malzemeler Nelerdir ? Nasıl Uygulanır ?

Görseller

Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Yapı elemanlarının bir çok çeşidi bulunmaktadır.Bunların bazıları çok ağır ve bazılarda hafiftir.İşte bu yapı malzemeleri çalıştıklarında ortamda gürültü yaratmaktadır.Bundan dolayı sonradan meydana gelebilecek gereksiz masraf ve telafisi zor durumlarda kalmamak için yapı malzemelerinin yarattığı sesin davranışını iyi bilmek gerekmektedir.Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere “Ses Yalıtımı” denir.

  • Gürültü pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. İnsan gürültüyü zamanla kabullenmiş olsa bile zararları artarak devam edecektir. Üstelik gürültü sonucu oluşan işitme kayıplarının ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle uzun süreler yüksek gürültüye maruz kalanlarda kalıcı işitme kayıpları (sağırlık) oluşmaktadır. Ayrıca fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte, dikkatlerinin dağılması sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir.

SES YALITIMI

Ses Yalıtımı günümüzde en sık yapılan uygulamalardan birisidir.Çünkü gelişen müzik sektörü ve kentleşmede ortaya çıkan ses insan sağlığına zararlı olduğundan bu zararı ortadan kaldırmak için yapılması gereken ses yalıtımı uygulamalarıdır.Ses yalıtımını zemin ses yalıtımı,duvar ses yalıtımı,gürültü odaklı ses yalıtımı,akustik ses yalıtımı ve titreşim yalıtımı diye ayırabilriz.

Zeminde oluşan darbe veya topuk sesini kesmek için zemin ses yalıtımı uygulamaları kullanılır.Bunun için zeminde sesi emebilecek seviyede üretilen ses yalıtım malzemeleri kullanılır.Duvarlar için ses yalıtımının önemi ise; herkes evinde veya iş yerinde rahat bir yaşam sürmek ister.Dışarıdan veya içeriden ortama yayılan sesler rahatsız edici bir hal aldığı için duvar ses yalıtımında kullanılacak ses yalıtım malzemeleri kullanmak gerekmektedir.Gürültü odaklı ses yalıtımı yapmak için sesin nerede yoğunlaştığını tespit etmek gerekmektedir. Bu işlem yapılırken ses desibelini ölçen sıfır hassasiyetteki dijital ölçüm cihazları kullanılmaktadır.Gereken malzeme tespit edilir ve uygulamalar bilgili kişiler tarafından yapılır.Akustik ses yalıtımı uygulamaları ses desibelinin fazla olmadığı akustik mekanlarda yapılır.Akustik sünger ve akustik kumaş kaplı paneller ilk tercih olur.Titreşim yalıtımı büyük fabrikalarda kullanılan makinelerin zeminde oluşturduğu sesin mekana yayılmasını önlemek için yapılır.

Ses yalıtımı uygulamalarının birçok çeşidi olduğundan her zevke ve frekansa uygun bir çok malzeme bulunur.Bunların en kapsamlı ismi ses yalıtım malzemeleridir.Ses yalıtım malzemelerinin bazıları
akustik ve yanmaz özellikte olan yankı ve ses emici süngerler,kumaş kaplı akustik panel,heraklite ahşap panel,taş yünü,zemin ses yalıtım kauçukları,epidiyem bariyer,ses yalıtım bandı,pvc tabanlı halı,ses yalıtım süngeri (rebonded bondex sğngerpan,bariyerli süngerpan,bariyerli akustik süngerler),vibrasyon takozu,masa seperatörü vb. ürünlerdir.

Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı